mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel havalandırma sistemleri, ortam ne kadar kirleniyor olursa olsun, tüm havalandırma ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlanır. Üretim tesislerinde meydana gelen kötü koku, buhar, egzoz gazı gibi birçok kirletici madde, üretim esnasında oluşur.

Üretim esnasında oluşan bu maddeler, toplanır ve filtreden geçirilerek süzülür. Böylece iç hava kalitesi daha performanslı ve verimli hale getirilir. Havalandırma sisteminin kurulmaması durumunda, iç mekandaki hava kalitesi düşmeye başlar, alan konforu bozulur. Bunun anlamı ise insan sağlığının riske girmesi ve çalışma veriminin düşmesidir.

Endüstriyel Havalandırma Sisteminde Tasarıma Nasıl Karar Verilir?

Endüstriyel havalandırma sistemleri kurulurken, iki farklı yaklaşım göz önünde bulundurulur. Birincisi seyreltme havalandırması, ikincisi ise yerel egzoz havalandırmasıdır.

Seyreltme havalandırması; kirli havayı temiz ya da dış hava ile karıştırır ve havadaki kirletici maddeleri konsantrasyonu azalır. Yerel egzoz havalandırması; kaynakta ya da yakınında havada bulunan kirletici maddeler yakalanır ve bunlar güvenli alana boşaltılır.

Endüstriyel Havalandırma Sistemi Kurulurken Nelere Dikkat Edilir?

Endüstriyel havalandırma sistemi kurulumu sırasında, test ve bakımlarının yapıldığı malzemeler kullanılmalıdır. Standartlara uygun şekilde tasarlanmayan, test edilmeyen, bakımı yapılmamış sistemler, zaman içinde, havadan kaynaklanacak hastalıklara neden olur.

Kurulum yapılırken;

 • Fan ve motor çalışma gereksinimleri gözden geçirilir.
 • Sıkıştırılan hava, su ve diğer yardımcı bağlantıların, kontrol cihazının, çalışıp çalışmadığına bakılır ve şartnamelere uyularak sistem kurulur.
 • İleride çıkabilecek zorlukların çözülebilmesi için, kurulacak sistemin kontrol edilmesi gerekir.

Mecem Mekanik, ücretsiz keşif yaparak, tüm ortamı inceler ve en uygun sistemin kurulması için plan ve projesini hazırlayarak, sistemin risksiz ve tehlikesiz şekilde kurulumunu sağlar.

Endüstriyel Havalandırma Sistemi Bakımı Nasıl Yapılır?

Endüstriyel havalandırma sistemi kurulduktan sonra, belli periyotlar içinde bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir.

Sistemin bakımı yapılırken;

 • Hava filtrelerini tıkalı olup olmadığına bakılır.
 • Taze havanın yeterli olup olmadığı kontrol edilir.
 • Fan kayışının sağlamlığına bakılır.
 • Fan kayışının doğru yerleşip yerleştirilmediğine bakılır.
 • Kanal hattında, tozdan kaynaklı herhangi bir tıkanma olup olmadığına bakılır.
 • Kanal hattının, sızıntı yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Havalandırma sistemlerinin düzenli bakımının yapılmasıyla birlikte, oluşabilecek tüm sorunların önüne geçilerek, sistemin daha uzun süreli kullanımı sağlanır.
Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinde Neler Hataya Sebep Olur?

Endüstriyel havalandırma sistemleri içinde oluşabilecek çoğu problem, periyodik bakım, sistemdeki basınç ya da hava hızı ölçümleri sayesinde kontrol edilir. Sistemde bazı hususlar, hataya sebep olur.

 • Periyodik yapılmayan bakım
 • Yetersiz hava akımı hızı
 • Havalandırma kanallarında biriken aşırı toz
 • Yetersiz taze hava beslemesi
 • Hava toplayıcı sistemde bozukluk

Havalandırma sisteminde yapılacak değişiklikler de sistemde hataya yol açabilir. Bu sorunların oluşmaması için, periyodik bakımın yapılması ya da sistemin kurulum aşamasında, konusunda uzman ve deneyimli profesyonellerce kurulmalıdır.

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinde Verimliliğin Periyodik İzlenmesi Nasıl Yapılır?

Havalandırma sistemlerinde verimliliğin periyodik izlenmesi gerekir. Bu izleme ise, konusunda uzman ve deneyimli, yetkililer tarafından yapılır.

 • Orijinal hava akım hızı alınır.
 • Sistemdeki statik basınç ve hava akımı hızı izlenir.
 • Çıkan verilerle orijinal hava akım hızında çıkan değerler kıyaslanır.
 • Statik basınç değeri ile orijinal hava akım hızı arasındaki fark, %20’den fazla olmamalıdır.

Statik basınç değeriyle orijinal hava akım hızı arasındaki fark, standart değeri %20’yi geçiriyorsa, sistemin verimliliği konusunda azalma olacağı görülür.

Endüstriyel Havalandırma Sorunları Nasıl Giderilir?

Endüstriyel havalandırma sistemlerinde sorunları gidermek için, çeşitli adımlar uygulanır ve bu uygulamalar, havalandırma teknolojilerine entegre edilir. Genellikle sorunların çözümü esnasında, eşit derecede başka bir sorunun belirmesi durumunda, bu sorun hemen ele alınır ve çözüme ulaştırılır.

Endüstriyel havalandırma sistemleri içinde genellikle aşırı gürültü yanında yangın ve patlama sorunları bulunur. Bu sorunların giderilmesi için;

 • Egzoz fan susturucuları, gürültü örtüleri kullanılır.
 • Kıvılcım tutan yangından korunma sistemleri tercih edilir.
 • Zemin ve yatay yüzeylerde biriken tozlar temizlenir.
 • Patlamaya karşı koruma sistemi seçenekleri gözden geçirilir.

Mecem Mekanik olarak, ürün ve sistemler kurulurken, ortamın ihtiyaçları ve müşterinin beklentileri göz önünde bulundurularak, gerekli proje tasarımı yapılarak, sistem kurulur.