mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Ev ya da işyerlerinde hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılan doğalgazın bina içerisinde ulaştırılması için yapılan tesisata doğalgaz tesisatı denir. Kullanımı son derece kolay olan doğalgazın can güvenliği açısından çok iyi şekilde uygulanan bir tesisat ile kullanmak gerekir ve bu nedenle uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Doğalgaz onaylı yetkili firmalar tarafından yapılması gereken tesisat öncesi ilinizde bulunan doğalgaz dağıtım şirketine başvuruda bulunulmaktadır.

Doğalgaz Tesisatı Sertifikası

Alt yapı yatırımı dağıtım şirketi tarafından yapılır; ancak binalardaki iç tesisat şirket tarafından yapılmaz. Şirket bölgedeki firmalara yeterli uzmanlığı olduğuna dair bir sertifika verir ve ancak bu sertifikaya sahip işletmeler tarafından iç tesisat yapılır. Kullanıma açılması için öncelikle tesisatın projelendirilerek onaydan geçmesi gerekir, proje tüm tesisatın ayrıntılarını gösteren bir çizimdir. Tesisat kurulurken ilk olarak vana ve boruların geçiş yerleri belirlenir, duvarda delinmesi gereken noktalar kararlaştırılır, ölçüleri alınan borular yerleştirilir ve kelepçeler sabitlenerek emniyete alınır. Binanın ısınmasını sağlayacak kombi ya da soba montajı gerçekleştirilir, açılan delikler kapatılarak test uygulaması yapılır.

Doğalgaz Tesisatı Bölümleri

Binalarda uygulanan doğalgaz tesisatı;

  • Doğalgaz tesisatı ana vanası
  • Dağıtım borusu
  • Kolon borusu
  • Sayaç bağlantı hattı
  • Tüketim hattı
  • Ayrım hattı
  • Cihaz bağlantı hattı gibi bölümlerden oluşur.

Tesisat Bölümlerinin İşlevleri

Doğalgaz tesisatında bulunan ana vanası gazın binaya girişini sağlar, binaya giren gaz bu vana ile güvenli bir şekilde kesilir ve dairelere ulaşımı kontrol edilir. Dağıtım borusu ana vanadan gaz sayacının girişine kadar uzanan borulardır, tesisat içinde düşey şekilde bulunan borulara da kolon borusu denir. Sayaç ile kolon girişi arasında kalan boru bloklarının tamamına sayaç bağlantı hattı denir bundan sonraki ana borulara verilen isim tüketim hattıdır. Cihaz bağlantı vanasından tüketim hattına kadar uzanan borular ise ayrım hattıdır bunun dışında cihaz bağlantı hattı da cihaz bağlantı vanası ile cihaz arasındaki hattın tamamıdır.

Doğalgaz Tesisatı

Uygulamada Titizlik Ve Sıfır Hata
Kullanıcıların güvenliği açısından Mecem mekanik tarafından doğalgaz tesisatı proje ve uygulaması büyük bir titizlik ve sıfır hata ile gerçekleştirilir. Tesisatın uygulanma aşamasında dikkat edilmesi gereken konular arasında en önemlisi boruların anında müdahaleye imkan verecek şekilde döşenmesidir. Duvar içinde olmamalıdır, görünür bir şekilde döşenmeli ve gerektiğinde hemen müdahale edilebilmelidir. Bağlantılarda sızdırma olmamasına dikkat edilmeli keten ve macun ile bağlantılar kaplanmalıdır.

Elektrik Tesisatından Minimum 15 Cm Uzak Olmalı

Çelik gaz taşıyıcı boruların binaya girişleri tehlike anında kolay ulaşım açısından dikkat edilerek yapılmalıdır. Ana gaz borusu ile ana gaz vanası darbelere karşı korumalı bir şekilde monte edilmeli, borular kelepçe ve konsollar kullanılarak duvara güvenle sabitlenmelidir. Tesisat malzemelerinin tamamı yangına karşı dayanıklı olmalı ve gaz tesisatı ile elektrik tesisatı arasında en az 15 cm uzaklık bulunmalıdır. Boruların paslanmasını önlemek için nem ile teması en az şekilde olması sağlanarak döşenmeli. Tesisatta ki statik elektrik topraklanarak alınmalı ve tesisat statik elektrik yükünden korunmalıdır.

Güvenli Doğalgaz Kullanımı İçin Güvenli Kadro

Güvenli bir doğalgaz tesisatı ve kullanımı için danışmanlık, proje çizimi ve tesisatın uygulanması konularında Mecem Mekanik’ten bilgi ve destek alabilirsiniz. Yeterli proje ve eksiksiz tesisat için tüm aşamalar çok önemlidir, güvenli doğalgaz kullanımı için konusunda uzman kişiler tarafından tesisatın uygulanması gerekir. Tesisat işlemlerinde uyulması gereken şartlara göre planlanan ve projelendirilen tüm tesisat işlemlerinde güvenilir firma Mecem Mekanik tüm tecrübe ve profesyonelliği ile hizmette.