mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Multisplit Klima Sistemleri

Multisplit Klima Sistemleri

Split klima sisteminin çoklu olmasıyla karşılaşılan bir klima türüdür. Mono split klima ve multi split klima olarak ayrılan klimaların mono olanları tek dış üniteyle birlikte tek iç üniteye sahip olması sayesinde birden fazla sistemi çalıştıran klimalar olarak da bilinir. Multisplit klima sistemleri tek bir dış üniteye bağlı, birden fazla split sistemini içinde barındırır. İç ünitelerin tamamı tek bir dış üniteye bağlanmasının sonucunda alan sıkıntısı ve görüntü kirliliğinin önüne geçer.

Multisplit Klima Sistemleri Kullanımları

Evden, spor salonlarına kadar geniş bir kullanım aralığı farklı mekanlarla çeşitlendirilir. Bu klimanın mekan içi kullanılmasında duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip klima, yer-tavan tipi gibi farklı iç ünite seçenekleri sayesinde yerleştirilmesi gerçekleştirilir. Bir dış üniteye 8 adet iç ünitenin bağlanabilmesini mümkündür.

Multisplit Klima Sistemleri Tercihi

Dış ünitenin kapalı alan dışında tutulması ve gürültü oluşumunun engellenmesinden kaynaklı çoklu kullanımlar için tercih edilen bir model olarak karşımıza çıkar. Hava akımı iç ünite sayesinde dışarıya aktarılması düzeneğinin kurulması sistemin en iyi sonuçların ortaya çıkmasına vesile olur. Multisplit klima sistemleri tercihi gürültünün en aza indirgenmesini gerçekleştirir. Teknolojinin gelişmişliği sayesinde hassas özelliklerinin avantaj haline gelmesi tercih için artırıcı özelliklerdendir.

MultiSplit Klimanın Özellikleri

Tek dış üniteye sahip yapısı çoklu klima yönetim sistemini oluşturur. Aynı anda oluşturduğu yapı bu özelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Alanın büyük ve küçüklüğüne göre modüler yaklaşımları Mecem Mekanik içerisinde çözüm önerileri sayesinde belirlenir. Sistemi kat veya bölge bazında bütünleşmiş olması için olanakları içinde sunumunu sağlar. Üstün performansı ile iç mekan ses seviyesi karşılaştırılarak oluşturulan düzen teknik servisin uzmanlığı ile ölçülerek belli seviyede tutulur. Teknikliğin sistemleşmiş başarısı klimanın iç özelliklerinin de daha fazla yararlı olacak şekle getirilmesini sağlar.

Multisplit Klima Sisteminin Çalışması

Tek bir üniteden kontrolünün gerçekleşmesi iklimlendirme faaliyetinin meydana gelmesini sağlar. Split klimalarla aynı çalışma mantığını içermesi iki alanın da benzerliğini ortaya koyar. A sınıfı performans sağlayan klimalarda ise sessiz çalışmasıyla bilinir. Teknik servis anlamında elektrik kesintilerinin de mekanizmaya zarar vermesinin etkileri giderek azaltan yöntemler uygulanmıştır. Dış etkenlerden kaynaklı zararların minimum seviyede tutulması multisplit klima sistemleri özellikleri arasında yer alır. Bu özellik sayesinde çalışması sorunsuz halledilmesi gerçekleşir.

Multisplit Klima Sistemleri

Doğaya Saygılı Üretim

Mühendislik ürünü doğaya zarar vermeyen üretim çalışmaları sürdürülür. Mecem Mekanik kurulum ve onarımı bu konuda hassasiyetini belirterek çalışmasını sürdürür. Tesisat teknolojisi, kalitesi ve verimliliği açısından sektöründe lider olma adımlarını atarak ilerleyişi gözlemlenir. Soğutucu hizmetlerin doğa ile oldukça uyumlu hale getirilmesi sistemin uzun süreli çalışması için gerekli yöntemlerdendir. Teknoloji sürekli gelişerek gelişimini tamamladığı süre içerisinde doğaya saygılı üretimler var olması gerekir.

Gelişimin Hedef Olması

Teknik işlerin içerisinde yer alan klima işi de gelişmelerin yakından takip edilme sonucunu ortaya doğurur. Alanında öncü bir kuruluş olmak adına gelişmelerin ilk gözlemleri ve uygulamalarının yapılanmasını ister. Takım ruhuna uygun, konusunda uzman kişilerden oluşan bir kadro ise gelişmelerin daha yakından takip edilmesini sağlayan unsurdur. Mecem Mekanik ise sorun tespitlerinde net sonuçları ortaya koyar. Net çıkarımda bulunulan doğru tespitler doğru sonuçların gözlenmesini sağlar. Multisplit klima sistemleri içerisinde de yapılan sonuçlarla doğru projelerin isimlendirilmesi gerçekleşir. Enerji ekonomisi maliyetlerin en aza indirgenmesi firmanın çalışmalarının hassasiyetini kanıtlar. Tesisat teknolojileri konusundaki teknik ve bilimsel gelişmelerin iyi derecede bilinmesi, takip edilmesi tüm yetkinliklerin artmasını sağlar.