mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Çatı Tipi ve Kanallı Split Klima Sistemleri

Çatı Tipi ve Kanallı Split Klima Sistemleri

Rooftop klimalar olarak da isimlendirilen bu klimalar çatı tipi; paket tipi klimalar olarak bilinir. İç ünite ve dış ünite tek ünite haline getirilerek kullanımı gerçekleşir. Çatı tipi klima sistemleri ikinci bir üniteyi içerisinde bulundurmaz. Bu sebepledir ki az yer kaplarlar. Az kaplamasının yanında hava debisinin yüksekliği gibi nedenlerden dolayı tercih edilen bir sistemdir. Isıtma ve soğutma özelliklerini bu sistemdeki klimalar içerisinde barındırırlar. Hava kanalları aracılığı ile istenilen mekanlara şartlandırılmış hava dağılımı gerçekleştirilir. Geri dönüşümlü ortam havası ile çalışabildiği gibi %100 taze hava ile çalışması gerçekleştirilebilir.

Çatı Tipi ve Kanallı Klima Sistemleri Özellikleri

Klimayı oluşturan temel kompanentlerden kondenser ve evaporatörler Kanallı Split klimalarda bakır boru yardımıyla iç ve dış ünite olarak ayrı dizayn edilirler. Rooftop dediğimiz çatı tipi klimalarda kondanser de evaporatör de aynı ünitenin içinde yer alırlar. Çatı tipi ve kanallı split klimalar dizaynlarından dolayı yüksek kapasitelere çıkabilirler. Çatıda kuruldukları için dış üniteleri gibi, dış hava şartlarına ve bunların zorlayıcı etkilerine uygun olarak tasarımları geliştirilmiş olup dayanıklı malzemeleri içerisinde barındırır.

Çatı Tipi ve Kanallı Klima Sistemleri Farklılıkları

Kanallı klima sistemleri kapasitenden kaynaklı olarak daha büyük debilerde fanları kullanarak çalışma gösterirler. Bu özelliğinden dolayı çatı tipi klimaya yapılması düşünülen kanal tesisatının boyutlandırılması zor olabilir. Ayrıca bunun mahalde uygulanabilmesi kanallı split klimaya göre daha zor gerçekleşir. Kanal boyutlandırılması büyük olmasından kaynaklı olarak çatı tipi klimanın uygulanacağı yerlerde tavan yüksekliklerine ve tasarımına ayrıca bir önem gösterilir. Bu önem sayesinde doğru bir kullanım elde edilir.
Çatı Tipi ve Kanallı Split Klima Sistemleri

Çatı Tipi ve Kanallı Klima Sistemleri Çalışması

Çatı tipi ve kanallı split klima sistemleri tipinde kurulmuş olan klima sistemleri taze hava bağlantıları ile çalışabilir. Bu çalışmayı gerçekleştirebilse de kullanılacak taze hava miktarı kadar ısıtma veya soğutma yükünün de cihaz kapasitesi belirlenirken öncesinde düşünülmesi gerekir. Kanal tesisatının düzgünlüğü bu sistemden elde edilecek verimiyle doğru orantılı şekilde çalışması gerçekleştirilir. Mecem Mekanik tesisat teknolojisi, kalitesi ve verimliliği açısından üstün hizmeti veren kadrosu sistemin önden yapılacak düzenlemelerini eksiksiz gerçekleştirir.

Çatı Tipi ve Kanallı Split Klima Sistemlerinin Avantajları

Yüksek kapasitelere çıkabilmektedir. Isıtma/soğutma özelliği tek cihaz içerisinde yer almaktadır. Tek bir gövdede iklimlendirmenin faydaları daha fazla yararlanılır. Sisteme bağlantısı bir kanal girişi ile gerçekleştirilip işlemler kolaylaştırılır. Geniş aksesuar aralığının olması sonucunda ana gövde kolay montesi gerçekleşir. Enerji tasarrufu elde etmesi sayesinde bütçeye uygunluk sağlanır.

Çatı Tipi ve Kanallı Split Klima Sistemlerinin Kurulumu

Doğa düşünülerek ekonomik boyutta kullanışlı bir sistemin kurulumu kolay gerçekleşmiş olsa da alanında uzmanlığa erişmiş bir ekip hızlı sonuç elde edilmesini sağlar. Mecem Mekanik tesisat teknolojileri konusundaki teknik ve bilimsel deneyimini kurulumda kanıtlar.