mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Hidrafor ve Atık Su Pompaları

Hidrafor ve Atık Su Pompaları

Su basıncının yetersiz kaldığı yerlerde suyun basınçlandırılmasından faydalanarak kullanılan otomatik pompalar hidrafor pompalarıdır. Evlerde, dairelerde, binalarda, villa, site ve yüksek binalarda şebeke suyunun basınçlandırılmasıyla su elde eden bir sistemdir. Basınçlandırma dışında depodan alınan suyun şebekeye basınçlı bir şekilde gönderilmesini sağlayan bir sistem olarak da bilinir. Bu sistemin yanında endüstriyel ve evsel ham atık sular pompalanmasını da beraberinde gerçekleştirince hidrafor ve atık su pompaları meydana gelir.

Hidrafor ve Atık Su Pompaları Kullanımı

Evlerde, apartmanlarda, turizm sektöründe, konaklama ve sosyal tesislerde, sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyerlerinde ve daha birçok yerde hidrafor ve atık su pompaları kullanımı görülür. Susuzluk veya şebeke su basıncının yeterli olmadığı durumlarda faaliyete geçtiği görülür. Şebeke suyunun veya depolardan basınçlı su ihtiyacının karşılanması bu durumlarda gerçekleştirilir. Elektrik yardımıyla sistemin kullanım alanlarında varlığı gösterilir. Farklı alanlarda varlığını göstermesi arındırılma işlemi için önem teşkil eder.

Hidrafor ve Atık Su Pompaları Tercihi

Farklı ihtiyaçların bir arada sağlanmasını sağlayan bu teknik oluşum içerisinde hidroforun basıncı ve debisinin kullanılan alandaki kat ve daireye göre seçilmesi gerekir. Performansının yeterli gelemeyeceği bir basınçta etkisini gösterebilmesi mümkün olmaz. Pompanın emiş yapacağı derinliğin belirlenmesi ürünün tercihinde etkilidir. Hidroforun basacağı yerde kat farkı, yatay mesafe ve borulardaki basınç kayıplarına kadar bütün unsurların hesaplatılması gerekir. İhtiyaçların net şekilde ortada olmasıyla basınç hesaplanması yapılır. İhtiyaçlara uygun olarak hidroforun seçilmesi hem su kullanımına rahat erişebilmeyi gerçekleştirir hem de sorunların en az seviyede olmasını sağlar.

Atık Su Tahliyesinin Yapılması

Endüstriyel tesisler, madencilik, tarım, enerji gibi sektörler içerisinde iş genelinde atık suyun arındırılması gerekir. Kolay montaj ve bakım işlemleriyle uygun çözümler getirilebilen sistemin hızlı kullanımı görülür. Bu durum faydalarının daha hızlı elde edilebilmesini gerçekleştirir. Pompaların kullanılmak istenen alanda, özellikle sit alanı gibi yerlerde bir bina içine konumlandırılamayacağı durumlarda kabinli olan sistemi büyük kolaylıkları sağlatır. Kabinli sistemin sunduğu faydalardan birisi içinde yer alan pompanın dış ortamın olumsuz etkilerinden korunmasını sağlamasıdır. Bu sağlayış karşısında ise pompa kaynaklı gürültünün de dış ortama geçişini izole eder. Sistemin sağladığı yarar oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gereklilikleri karşılama amacıyla birden fazla sayıda pompa kullanımını elde ettirmesidir. Özel ses izolasyonlu olarak istenilen boyutlarda da yapım bu tahliyede gerçekleştirilebilir.

Hidrafor ve Atık Su Pompaları

Tesisat Teknolojisi Su Pompası

Hidrafor ve atık su pompaları sitem içerisine kurulumları alanda ihtiyaca göre kurulumu doğru sonuçların elde edilebilmesini sağlar. Mecem Mekanik doğru tespitler sonucunda kurulumunu gerçekleştirdiği sistemin teknik detaylarını ihtiyaçları karşılaması üzerine hesaplar. Emiş gücü ve basınç gücünün etkili olduğu alanlarda hesaplamaları barındırır. Tesisat teknolojileri konusundaki teknik ve bilimsel yeterlilik hidraforun basınç gücünün en üst seviyede oluşmasını sağlar. Basınç gücünün üst seviyede olması performansını da etkileyecektir.

Hidrafor ve Atık Su Pompaları Sistemi Oluşumları

Hidrofor pompası ve hidrofor basınç tankı seçimi sistemin kullanılabilmesinde önemli unsurlardır. Basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişinin hesaplanması enerji tasarrufunun oluşmasını sağlar. Pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması ise devreye giren çıkan maddelerin boyutsal hesaplamalarının doğru yapılması sonucunda elde edilir. Debi ve basma yüksekliklerine uygun olarak seçimi gerçekleştiğinde pompanın performans hızı değişecektir. Basınç tankı, basınç şalteri, fleks hortumu, elektrik panosu,  beş yollu vana ve manometre sistemin önemli parçalarındandır.

Kalite ve Verimliliğin Yüksek Ürünleri

Tesisat teknolojisi, kalitesi ve verimliliği açısından sektöründe önemli konuma gelen Mecem Mekanik takım ruhuna uygun hareket ederek hesaplamaların doğru elde edilmesini sağlar. Konusunda uzman kişilerden oluşan bir kadro sayesinde kalite ve verimlilik artırıcı sonuçlar elde edilir.