mecem-mekanik-logo Mecem Mekanik Taahhüt Mühendislik

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Teknolojik tesisat sistemlerindeki gelişmeleri takip etmekte olan Mecem Mekanik, endüstriyel tesisat ve taahhüt uygulamaları ile kullanılan sistemin yüksek verimlilik sağlamasında öncülük etmektedir. Özveri, disiplin ve son kalite ürünlerle yenilikçi tesisat teknolojisinin yaşam ve iş yeri alanlarına taşınması, uzun ömürlü kullanım ve aynı zamanda kaliteli faaliyet alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Hizmetlerimiz:

Isıtma Tesisatı

Isıtma tesisatı, proje mahallerinin ısı kayıplarının engellemek amacı ile yapılan tesisat sistemleridir. Uzman Mühendis kadrosunun konut yapısı ve iklim koşullarına göre hesapladığı ısı kayıplarına göre seçilen ısıtıcı ekipman (kazan, kombi, klima vb.) ve üretilen ısıyı ortama aktaran yüzeyler ( Radyatör, yerden ısıtma vb ) uzman ekipler tarafından sahada uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında enerji verimliliğine özellikle dikkat edilmektedir.

Yangın Tesisatı

Yangın tesisatı olası bir yangın anında öncelikli olarak insan sağlığına uygulamaya göre ise mal güvenliğini koruması amacı ile uzman mühendis kadrosu çalışmaları sonucu hassas proje çalışmaları yapılarak oluşturulan tesisat sistemleridir. Bu sistemler meydana gelen yangını hızlı bir şekilde algılamayı ve söndürmeyi amaçlamaktadır. Yangın hidroforları, springlerler, yangın dolaplarının yanı sıra duman tahliye fanları gibi birçok ekipmanın kombine edilmesi ile elde edilen tesisatlardır.

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, tesisat ve taahhüt uygulamaları içinde en geniş yere sahip disiplinlerden biridir. Proje mahalindeki atık suyun taşınması, temiz su temini, yağmur sularının ve drenaj sularının tahliyesi gibi bir projedeki temel ama en önemli konuları içermektedir. Sıhhi tesisat projelendirmesinde Mecem Mekanik mühendis kadrosu ve saha ekibi, sıhhi tesisatın borulamasın yanı sıra su depolarının, hidroforların ve drenaj pompalarının seçimi ve montajını da sağlamaktadır.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları

Doğalgaz Tesisatı

Gelişen dünyada, ısınma, sıcak su ve benzeri işlemler için yaygın bir şekilde doğalgaz kullanılmaktadır. Fabrikalarda, iş yerlerimizde ve evlerimizde kullanılan doğal gaz rengi olmayan, zehirsiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Alanında uzman mühendis kadrosu ile doğalgaz tesisatının kurulması ve kullanım alanına güvenle ulaştırılması, projelendirilme işlemlerinin yapılması ve dağıtım firmasından gerekli onay belgelerinin alınması konusunda son kullanıcıya danışmanlık verilmesi sağlanmaktadır.

Güneş Enerjisi Tesisatı

Günümüz dünyası yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir, bu Çevre dostu kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, yüksek verim değerleri, kolay kurumu, uzun ömürlü olması gibi sebeplerden dolayı her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir. Güneş enerji sistemleri doğru projelendirme ve ekipman seçimi ile kısa sürede ilk yatırım giderlerini amorti ettirerek kendine yeten sistemler haline dönüşmektedir.

Başlıca;

  • Sıcak su sistemleri
  • Havuz ısıtma sistemleri
  • İklimlendirme sistemleri

Üzerinde kurulumu yapılarak, faydalı bir enerji kullanım alanının oluşması sağlanabilmektedir.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları; Havalandırma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı üretimin olduğu veya insan yoğunluğunun olduğu alanlarda, kalitesi düşük atık havanın ortamdan uzaklaştırılarak, yüksek kaliteli oksijen bakımından yüksek temiz havanın ortama alınması amacıyla kurulan tesisatlardır. Fan grupları ile itilen veya çekilen hava mühendislerimiz tarafından hesaplanan çaplardaki kanallardan geçerek, projelendirilen alandaki havanın değişimini sağlar. Konforlu ve sağlıklı ortamlar için zorunlu, önemli ve uzmanlık gerektiren tesisat alanlarından biridir.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları; Havuz Tesisatı

Havuz kullanımında nem oranının ve ısı kaybının düşürülmesi, havalandırma sisteminin kurulması ve devir daim su akışının düzgün oluşturulması için mühendislerimiz ile birlikte mekanın özelliklerine uygun proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu alanda zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış temiz suyun sağlanması ve havuzun iç kısmındaki sirkülasyonun sağlıklı bir şekilde oluşturulması için güvenli, pompalı havuz arıtma sistemleri kullanılmakta ve uzun ömürlü sistemlerin kurulumu yapılmaktadır.

Endüstriyel Tesisat ve Taahhüt Uygulamaları; Temiz Su Tesisatı

Temiz su tesisat alanında suyun mikroorganizmalardan ve pastan uzak kalması aynı zamanda düzenli sirkülasyonun sağlanması için son teknoloji su boruları ile dizayn edilmektedir. Boru tesisatının kurulumu, enerji ve su tasarrufunun sağlanması konusunda büyük bir ekiple birlikte saha keşfi yapılarak süreç proje üzerinden düzenlenmektedir. Profesyonel ve disiplinli bir şekilde tesisat kurulumu üzerine uzman bir yaklaşım sergilenmektedir.